Elektrische keuring bij verkoop van een woning of appartement

Het nazicht van de elektrische installatie gebeurt door een erkende keurder. Daarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan het AREI (algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

  Bij de verkoop van een woning of appartement, dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid gekeurd te worden door een erkend keuringsbureau. Het keuringsverslag dient aanwezig te zijn, ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte. Echter is het aangeraden om reeds bij de tekoopstelling te beschikken over een elektrisch keuringsverslag. Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een niet-conform verslag mag de woning alsnog verkocht worden. De nieuwe eigenaar (de koper) heeft de verplichting om de inbreuken in orde te brengen en de elektrische installatie opnieuw te laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van het verlijden van de notariële akte.

  Indien koper en verkoper overeenkomen dat de elektrische installatie van de woning volledig gerenoveerd zal worden, is geen elektrische keuring vereist. Deze overeenkomst dient dan wel door de notaris in de verkoopakte vermeld te worden.

  Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

  In volgende gevallen is een keuring aan de orde:

  1. Bij de verkoop van een woning

   Het is verplicht om de elektrische installatie te laten keuren bij verkoop van een woning (bij een installatie van vóór 1 oktober 1981). De uitslag van de keuring heeft geen invloed op de toelating tot verkoop. Het keuringsverslag dient als een informatief document beschouwd te worden voor de koper. In het geval de installatie niet-conform is zal deze laatste wel maatregelen moeten nemen na de aankoop.

   2. Bij de ingebruikstelling van de elektrische installatie

    Nieuwe elektriciteitsinstallaties moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik genomen mogen worden.

    3. Bij een uitbreiding of verzwaring van de elektrische installatie

    In dat geval moet de uitbreiding eveneens gekeurd worden. Een gekend voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen. Deze installatie dient dan ook gekeurd te worden.

    4. In het geval van een tijdelijke installatie

    Een tijdelijke werfkast of andere installatie moet ook gekeurd worden alvorens deze mag gebruikt worden.

    5. Elke 25 jaar als periodieke keuring

    Zelfs als u geen verkoop overweegt, is uw goedgekeurd of conforme installatie slechts gedekt voor 25 jaar. U dient bijgevolg elke 25 jaar een herkeuring te laten uitvoeren.

    Bekijk onze Elektrische Keuring opties

    Keuring voor verkoop

    ELEKTRISCHE KEURING -

    EKKVK

    Webshop powered by Marcando