Alle inwoners van Vlaanderen kunnen vanaf nu gebruik maken van de ophaling aan huis van asbestcementen afval. Lokale besturen bieden deze dienstverlening aan met de ondersteuning van de OVAM. Burgers kunnen zo aan een voordelig tarief en op een veilige ma

07/02/2023

Alle inwoners van Vlaanderen kunnen vanaf nu gebruik maken van de ophaling aan huis van

asbestcementen afval. Lokale besturen bieden deze dienstverlening aan met de ondersteuning

van de OVAM. Burgers kunnen zo aan een voordelig tarief en op een veilige manier golfplaten of

leien in asbestcement laten ophalen door hun afvalintercommunale of gemeente. Ook lokaal

erkende jeugdverenigingen en gemeentediensten kunnen een beroep doen op deze service. De

OVAM kende eind 2022 nog subsidies toe aan 21 projecten, voornamelijk vervolgprojecten,

waardoor nu elke Vlaming ondersteund wordt. Alle goedgekeurde projecten lopen tot het

voorjaar van 2026. Op de website van de OVAM kan u door uw postcode in te geven nagaan op

welke service u kan rekenen bij uw gemeente of afvalintercommunale:

https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-particulieren

Relancemiddelen van Plan Vlaamse Veerkracht zorgen voor uitbreiding en continuïteit

Bij de start van de eerste bronophalingsprojecten in 2018 kon men slechts in een beperkt aantal
gemeenten asbestcementafval aan huis laten ophalen. De lokale besturen die deze eerste
projecten organiseerden, pionierden samen met de OVAM in de kwalitatieve uitwerking van een
efficiënte en asbestveilige ophaling aan huis. Onder de impuls van de relancemiddelen van het
plan Vlaamse Veerkracht maakten lokale besturen een stevige inhaalbeweging en kon de OVAM
de uitrol van deze projectformule realiseren in 100% van de Vlaamse gemeenten.
Met de toegekende middelen van de OVAM kregen lokale besturen ook de zekerheid dat ze deze
projecten in de komende jaren kunnen aanbieden aan hun burgers. Dat is goed nieuws voor
burgers die makkelijk en veilig van hun asbestcementafval af willen. Met de introductie van het
asbestattest valt immers te verwachten dat de volgende jaren nog heel wat meer burgers
geïnteresseerd zullen zijn in deze dienstverlening.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Om Vlaanderen asbestveilig te maken is het
essentieel dat mensen op een laagdrempelige en veilige manier bepaalde asbesttoepassingen
kunnen (laten) verwijderen. De ‘bronophaling’ blijkt succesvol. Het is dan ook een belangrijke
stap dat we deze ondersteuning nu in heel Vlaanderen aan alle burgers kunnen aanbieden.”

Hoe gaan de projecten in z’n werk?
Met de bronophalingsprojecten kunnen burgers aan een voordelig tarief alle asbestcementen
materialen laten ophalen aan huis, zoals dak- en gevelbekleding. Zo hoeven ze het materiaal niet
zelf te vervoeren naar het recyclagepark. Het veilig demonteren kan meestal via de methodiek
‘eenvoudige handelingen’ door de particulier zelf gebeuren of men kan een (dak)aannemer
aanstellen met opgeleide werknemers. Dakaannemers die aangesloten zijn bij het charter voor
dakaannemers van Embuild en Bouwunie, werken volgens de code van goede praktijk van de
OVAM.

De kost voor de burger blijft dankzij de subsidies beperkt tot 30 euro per zak (goed voor 10
golfplaten of een ruime hoeveelheid leien) of 170 euro voor een container in geval van grotere
hoeveelheden. Daarbij worden ook twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen aangeleverd,
waaronder een overall en een mondmasker, en een infobrochure.
Wie van zijn asbest af wil, kan via de postcodezoeker op de website van de OVAM
https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-particulieren
checken op welke
ondersteuning hij of zij kan rekenen van de gemeente en/of intercommunale.

Impact van het asbestattest
Het recent ingevoerde asbestattest informeert eigenaars over de aanwezigheid van asbest en in
welke mate er risico’s op asbestvezelblootstelling zijn in en om de woning. Het asbestattest geeft
ook advies over veilige asbestverwijdering. Dit zal burgers stimuleren om hun woning
asbestveilig te maken en gebruik te maken van de lokale bronophalingsprojecten. Omgekeerd
willen steeds meer burgers weten welke andere asbestmaterialen er in hun woning schuilgaan,
dankzij de aandacht voor de asbestprojecten. Ook daar biedt het asbestattest een antwoord op,
want je kan een asbestattest ook los van verkoop laten opmaken. Tegen 2032 moet iedere
eigenaar van een gebouw (met bouwjaar voor 2001) beschikken over een asbestattest.

Meer informatie: https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest

(Bron: persbericht OVAM 07.02.2023)

Webshop powered by Marcando