Schatting

Alvex beschikt over de diensten van een beëdigd landmeter-expert gespecialiseerd in de schatting van onroerend goed en bijhorend advies. Een schatter kan worden aangesteld door een particuliere klant, notaris, makelaar, bedrijf, bank of verzekeraar. Tevens doen boekhoudkantoren, rentmeesters of successieplanners beroep op de diensten van een erkend schatter.

Waarvoor heeft u een schatting(sverslag) nodig ?

 • U dient een goed aan te geven in het kader van de erfbelasting (successierechten) na een overlijden (VLABEL schatting)
 • U denkt erover uw eigendom te verkopen en wil weten wat een realistische prijs is.
 • U wenst een goed aan te kopen en wil zeker weten dat u niet teveel zult betalen.
 • U wenst een goed in te brengen in een vennootschap of een vennootschap met onroerend goed te vereffenen.
 • U wenst uit onverdeeldheid te treden of een goed in te kopen na een overlijden of scheiding.
 • U wenst een investering te doen en kent graag het mogelijke rendement.
 • ...

Welke eigendommen?

Woningen, appartementen, kleine handelszaken of bedrijfsgebouwen en gronden. Elke van voorgaande eigendommen kan door Jonas Lenoir worden gewaardeerd.

Welke waarde?

In functie van het doel van de schatting worden verschillende waarden onderscheiden:

 • venale waarde (of marktwaarde): dit is de waarde die onder normale verkoopomstandigheden voor een eigendom kan behaald worden. Dit betekent dat er voldoende publiciteit wordt gevoerd, er voldoende aantal kandidaten zijn en er geen tijdsdruk aanwezig is tijdens de tekoopstelling. Dit is de meest gekende waarde waarmee iedereen die een goed koopt of verkoopt in aanraking komt.
 • gedwongen verkoopwaarde: deze waarde wordt aanzien als een minimale waarde die normaliter moet kunnen behaald worden wanneer de omstandigheden niet mee zitten. Voorbeelden zijn de openbare verkopen na beslag, faillissement, waarbij er steeds wordt toegewezen zelfs indien de behaalde waarde zeer laag zou uitvallen.
 • nieuwbouwwaarde: onder nieuwbouwwaarde wordt de waarde verstaan die op een bepaald tijdstip weergeeft welke waarde nodig is om een bepaald goed wederom samen te stellen of "nieuw te bouwen". Daarbij wordt rekening gehouden met een vergelijkbare graad van afwerking en comfort. Deze waarde komt veelal voor in verzekeringen.
 • huurwaarde: wat is een realistische huurwaarde voor een woning, appartement of bedrijfsgebouw? Op maandbasis? Op jaarbasis? Met welke kosten wordt rekening gehouden? Welk rendement kan een onroerend goed opleveren? Een welomschreven huurwaarde kan u het antwoord bieden op deze vragen.

In functie van het specifieke doel van uw schatting maken wij voor u een conform verslag.

Wie voert de schatting uit?

Jonas Lenoir is beëdigd landmeter-expert voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten onder het nummer LAN151617.

De opleiding van industrieel ingenieur bouwkunde en landmeten, alsook een opleiding vastgoed hebben de basis gelegd voor de benodigde basiskennis. De inmiddels jarenlange ervaring door de uitvoering van talloze schattingen en voortgezette opleidingen zorgen ervoor dat de dienstverlening ook steeds optimaal kan worden aangeboden.

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving werd VLABEL verantwoordelijk voor de inning van de erfbelasting (vroegere successierechten). Heden is het dan ook raadzaam om een beroep te doen op een beëdigd landmeter-expert die het kwaliteitscharter van VLABEL heeft ondertekend. Principieel zal de waarde van een onroerend goed dat door een landmeter-expert die het charter heeft ondertekend door VLABEL aanvaard worden. Jonas Lenoir heeft het charter ondertekend en kan bijgevolg aangesteld worden voor het opstellen van een kwalitatief schattingsverlag.

Bekijk onze Schatting opties

Schatting VLABEL

SCHATTING -

SVLABEL
Schatting verkoop

SCHATTING -

SV

Webshop powered by Marcando