Veelgestelde vragen

VLABEL staat voor de Vlaamse Belastingsdienst. In het geval van bijvoorbeeld een aangifte van een nalatenschap is dit de instelling die de successierechten int. Na een overlijden dient een aangifte van de nalatenschap te worden ingediend waarop VLABEL de successierechten zal heffen. Een schatting van een onroerend goed in een nalatenschap door een VLABEL erkend schatter zorgt ervoor dat u op dat onroerend goed zelf geen waarde dient te kleven. Principieel worden schattingen uitgevoerd door VLABEL erkende schatters door VLABEL gevolgd zodat het risico op een eventuele tekortschatting en naheffing wordt vermeden.

Een schattingsverslag is een momentopname en levert bijgevolg een waarde op een zeker moment in de tijd. In een kort tijdsbestek blijft een geschatte waarde vrij stabiel. Over een langere periode kunnen er echter diverse elementen een invloed hebben op de waarde van een onroerend goed zodat deze niet langer actueel is. Dit kan een gevolg zijn van conjunctuur, wijziging in vraag en aanbod, invloeden in de onmiddellijke omgeving van het goed, etc.

Is de termijn betrekkelijk kort dan kan altijd een actualisatie worden uitgevoerd. In dat geval wordt op basis van de informatie uit het oorspronkelijk verslag een herberekening uitgevoerd met een lichte aanpassing van de parameters.

Beschikt u echter over een veel ouder verslag, dan is de daarin opgenomen geschatte waarde niet langer actueel en dient u een nieuwe schatting te laten uitvoeren zo u de huidige waarde wil kennen.

Webshop powered by Marcando